Sắc thuốc bắc thì hầu hết mọi ngưòi đã biết nguyên tắc chung là sắc ba chén lấy tám phân. Ở đây tôi muốn bàn đến một vài điều quan trọng ngoài nguyên tắc chung trên đó là: rửa thuốc trước khi sắc, thời gian sắc, không sắc bằng nồi kim loại, và không nên dùng nước máy để sắc thuốc.

Những lưu ý khi sử dụng ấm sắc thuốc, siêu sắc thuốc bắc Nên dùng ấm sắc thuốc bằng nồi đất và nước sạch để sắc thuốc, không dùng nồi sắt, nhôm, đồng. Lượng nước cho vào tùy thuộc theo thang thuốc thuộc loại to hay nhỏ. Nguyên tắc chung là đổ ngập dược liệu 2 đốt ngón tay; những lần sắc sau cho ít nước hơn so với lần trước.