Liên hệ

Trung Tâm Phân phối ấm sắc thuốc Hà Thành
Trụ sở:  113 Phố Vọng  - Hai Bà Trưng – Hà Nội
ĐT: 043. 997 8505 - 04. 36288793 -04. 36275012 - Fax: 043 6288 793 - Hotline: 0904.38.28.58
Website: www.amsacthuoc.vn - www.amsacthuoc.com
Email: kd@amsacthuoc.vn
Showroom 1: 113 Phố Vọng - Hai Bà Trưng – Hà Nội